علت انتخاب کالای ما ؟

علت انتخاب کالای ما ؟
همه موارد فوق
18  34%
کیفیت بالای محصولات
11  20.8%
قیمت مناسب کالاها
7  13.2%
تامین مناسب محصوات
5  9.4%
موارد یک و دو
5  9.4%
موارد دو و سه
4  7.5%
موارد یک و سه
3  5.7%

تعداد راي دهنده ها  :  53
اولين راي  :  دوشنبه, 17 مهر 1385 13:01
آخرين راي  :  چهارشنبه, 16 مرداد 1398 12:06