علت انتخاب کالای ما ؟

علت انتخاب کالای ما ؟
همه موارد فوق
18  33.3%
کیفیت بالای محصولات
11  20.4%
قیمت مناسب کالاها
7  13%
موارد یک و دو
6  11.1%
تامین مناسب محصوات
5  9.3%
موارد دو و سه
4  7.4%
موارد یک و سه
3  5.6%

تعداد راي دهنده ها  :  54
اولين راي  :  دوشنبه, 17 مهر 1385 13:01
آخرين راي  :  دوشنبه, 13 آبان 1398 04:01