پیام مدیر عامل

چهارشنبه, 24 آبان 1391 06:48 مدیر
چاپ PDF

با نام خدا آغاز کردیم و با اتکا و امید به او با قدرت هر چه بیشتر ادامه می دهیم . در جهان امروز ، خودرو به عنوان ابزاری کاملا مدرن شناخته میشود که گسترش تنوع روز در صنعت تولید آن و نیز قطعات مرتبط ، سبب شده تا این پدیده بدیع و شاید شگفت عرصه دانش و فناوری ، بی شک تمامی جنبه های زندگی انسان ها را با حضور اجتناب ناپذیرش تحت تاثیر قرار دهد . کشور ما البته هنوز در میانه راه است و ناگزیر ، به مجال بیشتری برای استقرار فناوری نوین در این زمینه و پی ریزی فرهنگ فراگیر متناسب با آن نیازمند است . ما معتقدیم که هر ایرانی باید در حد توان برای پیشرفت و سربلندی این کشور تلاش کند . گروه صنعتی افتخار در طی بیش از 40 سال فعالیت مستمر ، پاسخ مطلوب به نیازهای مصرف کنندگان را با رعایت اصل مشتری مداری ، سر لوحه کار خود قرار داده است . همچنین گروه صنعتی افتخار در جهت کمک به اقتصاد کشور به دنبال گسترش شبکه توزیع قطعات در داخل کشور با بکارگیری روشهای نوین و علمی جهت افزایش صادرات و گسترش سهم بازارهای خارجی قدمهای محمکی برداشته است .
دلیل این مدعا هم حضور گسترده محصولات گروه صنعتی افتخار و هرمانو در بازارهای خارج کشور است.
اطمینان داریم نظزات و پیشنهاد مصرف کنندگان ارجمند و ذکر نقاط ضعف و قوت محصولات ، این گروه را در جهت رشد و نیل به اهداف خود یاری خواهد کرد .

LAST_UPDATED2